Tags

, , , , ,

I imagine you

I met you

I dream you

I see you

I breath you

I wake up you

I go to sleep you

I eat you

I drink you

I walk you

I talk you

I think you

I love you

I lost you

I never had you

I miss you

I try to forget you